اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵
تاریخچه فست فود و مک دونالد

تاریخچه فست فود

بر خلاف نظر عامه، تاریخچه فست فود را باید آغاز تاریخ مک دونالد شروع کنید. […]