پایه های پیتزا قیفی

پیتزا قیفی بدلیل شکل مخروطیش و قیفی بودنش محصول کاملا مناسبی برای سرو راحت تر میباشد و به راحتی در دستان جا گرفته و به راحتی قابل میل کردن هست اما برای اینکه ایم محصول از آشپزخانه تا میز سرو مشتری راحتر سرو و حمل گردد به پایه های پیتزا قیفی نیاز خواهید داشت

پایه های پیتزا قیفی

پایه های پذیرایی مخصوص پیتزا قیفی از جنس پلکسی ست کامل در چهار سایز طبق عکس فوق موجود است