کیوسک سیب زمینی

برای آشنایی بیشتر با این محصول می توانید به صفحه کیوسک سیب زمینی مراجعه کنید.

دستگاه بستنی رولی

برای آشنایی بهتر با دستگاه بستنی رولی و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه بستنی رولی را مشاهده نمایید.

نان پیتزا قیفی

برای آشنایی بهتر با دستگاه تولید نان پیتزا قیفی و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه تولید نان پیتزا قیفی را مشاهده نمایید.

دستگاه سیخ گیر چوبی *جدید*(فینگرفود)

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه سیخ گیر را مشاهده نمایید.

دستگاه فینگرفود جدید گازی

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه فینگرفود (غذای انگشتی) را مشاهده نمایید.

 

دستگاه پیراشکی اتومات

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه پیراشکی زن اتوماتیک را مشاهده نمایید.

 

کیوسک پیتزا قیفی و پیتزا چتری

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک کیوسک پیتزا قیفی و پیتزا چتری را مشاهده نمایید.

 

دستگاه چند منظوره کورن داگ ,فر چیپس و هات ویچ

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه چند منظوره کورن داگ، فرچیپس و هات ویچ را مشاهده نمایید.

ربوفود

دستگاه دومنظوره هات ویچ مینی ویچ

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه دو منظوره هات ویچ – مینی ویچ را مشاهده نمایید.

 

دستگاه فرچیپس چیپس فنری-Spiral chips

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه سرخ کن فرچیپس و دستگاه اسلایسر فرچیپس را مشاهده نمایید.

دستگاه هات ویچ اسنک جدید

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه هات ویچ را مشاهده نمایید.

دستگاه مینی ویچ اسنک جدید

برای آشنایی بهتر با این دستگاه و مشخصات آن می توانید لینک دستگاه دو قالبه مینی ویچ را مشاهده نمایید.

 

دستگاه کورن داگ اتومات