۶۸۵۰۵۶_۶۰۲

اولین و نخستین ساندویچ و فست فود در تهران