افتخارات شرکت تجهیزات فست فود ربو فود و رستوران های زنجیره ای ربو فود

همایش تجلیل از رستوران های برتر

انتخاب جناب آقای مهندس مسعود خوئینی به عنوان مدیر نمونه کشور در جشنواره خانه صنعت و معدن و تجارت کشور

دریافت دومین تندیس و لوح زرین