افتخارات شرکت تجهیزات فست فود ربو فود و رستوران های زنجیره ای ربو فود

همایش تجلیل از رستوران های برتر

همایش تجلیل از رستوران های برتر

انتخاب جناب آقای مهندس مسعود خوئینی به عنوان مدیر نمونه کشور در جشنواره خانه صنعت و معدن و تجارت کشور

انتخاب جناب آقای مهندس مسعود خوئینی به عنوان مدیر نمونه کشور در جشنواره خانه صنعت و معدن و تجارت کشور

دریافت دومین تندیس و لوح زرین

دریافت دومین تندیس و لوح زرین