قیمت دستگاه بستنی ساز رولی

آبان ۱۰, ۱۳۹۸

دستگاه بستنی ساز رولی

تغیرات اعمال شده در جهت بهروری بیشتر: در دستگاههای جدید بستنی ساز رولی ،تغیراتی جهت […]
آبان ۷, ۱۳۹۸
بستنی رولی

بستنی رولی چیست؟

این نوع از بستنی با نامهای مختلفی شناخته میشود:بستنی رولی, بستنی کاردکی, بستنی تایلندی, بستنی لوله ای, بستنی فیتیله ای, بستنی تابه ای, رول بستنی