نوامبر 28, 2017

دستگاه سیب زمینی

“کیوسک سیب زمینی” دستگاه چند منظوره که با این دستگاه قادرخواهید بود در حضور مشتری محصولات سیب زمینی شامل سیب زمینی خلال ، چیپس، فرچیپس و […]