اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

 • شرایط لازم برای دریافت نمایندگی فست فود ربوفود
 1. داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران
 2. عدم ممنوع المعامله بودن
 3. داشتن محل مناسب شخصی یا استیجاری
 4. التزام منشور کیفیت ربوفود
 5. داشتن شرایط متعارف اجتماعی و فرهتگی
 6. آشنایی کافی با فست فود ربوفود و فعالیت های آن
 7. رعایت اصول بنیادین کمی و کیفی و داشتن صداقت کاری
 8. ایجاد محیط فیزیکی مناسب و درخور شآن یک فعالیت اقتصادی نوین
 9. متراژ مورد تایید 9 متر مربع به بالا

 

 • روال کاری دریافت نمایندگی
 1. انجام مذاکرات حضوری با متقاضی توسط دفتر مرکزی
 2. تکمیل فرم درخواست نمایندگی
 3. دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه متقاضی و تهیه کلیه ضمائم لازم
 4. تنظیم پیشنویس قرارداد و تعیین تجهیزات و دستگاه ها
 5. پرداخت حق الامتیاز توسط نماینده
 6. عقد قرارداد نهایی و پرداخت پیش پرداخت
 7. ارائه موافقت اصولی کتبی از ربوفود به متقاضی

 

 • برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ما تماس بگیرید.