کاغذ کورن داگ-جعبه پیتزا قیفی

دستگاه فینگر فود
فوریه 5, 2016
پودر آماده کورن داگ و مسترپودر
فوریه 5, 2016

کاغذ کورن داگ-جعبه پیتزا قیفی

کاغذ های گلاسه مخصوص زیر کورن داگ و فرچیپس

جعبه مخصوص پیتزا قیفی