فیلم و جزوه آموزشی

windows10key.de windows 10 key kaufen online windows 10 pro lizenz kaufen

کلیه دستگاه های تولید شرکت تجهیزات فست فود روبوفود دارای پک کامل آموزشی می باشد که شامل دو بخش:

  1. نحوه راه اندازی و کار با دستگاه فست فود
  2. فرمول تولید محصول و روش پخت به کمک تجهیزات فست فود

می باشد.

توضیح بر این که پک کامل آموزشی شامل فیلم آموزشی و هم چنین کاتالوگ تجهیزات فست فود و جزوه نوشتاری تجهیزات فست فود نیز می باشد.